okulista Wrocław

XVIII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne
Praktycy - Praktykom
Zmiana terminu: 6-8 maja 2021


 WYSTAWCY WSO 2019  

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze wystawcy lub sponsora proszone są o kontakt z biurem organizacyjnym konferencji w celu uzgodnienia warunków udziału.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

 Formularz_zgloszeniowy_wystawcy_WSO2019.pdf

Zgłoszenie firmy na konferencję wymaga:
1) Wypełnienia zgłoszenia dotyczącego wstępnej rezerwacji przestrzeni wystawienniczej.
2) Ustalenia wysokości opłaty oraz obustronnych zobowiązań poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z organizatorem.
3) Uiszczenia bezzwrotnego zadatku, w wysokości 25% ustalonej ceny na podstawie faktury; gwarantującego rezerwację wybranej przestrzeni.
4) W przypadku braku wpłacenia zadatku rezerwacyjnego, w czasie 60 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji, organizator zastrzega sobie prawo do anulowania umowy.
5) Pełna rezerwacja wymaga przesłania opieczętowanego, pisemnego zgłoszenia oraz uiszczeniu zadatku. Prosimy o odesłanie karty zgłoszenia e-mailem na adres biuro@wso.wroclaw.pl, lub pisemnie na adres organizatora. Po upływie wyznaczonego terminu prosimy o osobisty kontakt z organizatorem.

Uprzejmie prosimy o odesłanie karty zgłoszenia
e-mailem na adres biuro@wso.wroclaw.pl, lub pisemnie na adres organizatora.
Po upływie wyznaczonego terminu prosimy o osobisty kontakt z organizatorem.


Informacje – kontakt:

dr Jiři Večeřa - kom. 603 765 544

Grażyna Moskała – tel. 71 341 06 05     kom. 669 975 959