okulista Wrocław

XVIII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne
Praktycy - Praktykom
Zmiana terminu: 6-8 maja 2021

Slide 1


 Program SzczegÓŁowy Konferencji WSO 2019 


kliknij by przejść do 

Kursy - CZWARTEK Konferencja - PiĄtek Kursy - PiĄtek Konferencja - Sobota


 Kursy CZWARTEK 23 V  

11:00-13:00

Rejestracja uczestników

 


  13:00 - 14:15  I blok kursów 

 

13:00-14:15

Dr n. med. Jan Kucharczuk
10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz

Choroby siatkówki w angiografii fluoresceinowej – typowe wzory rozkładu fluorescencji
więcej +mniej -

Autofluorescencja (FAF) jest metodą obrazowania dna oka pokazującą rozkład topograficzny fluoroforów w komórkach RPE. Hiperautofluorescencja jest efektem zwiększonej akumulacji lipofuscyny, z którą mamy do czynienia w zmianach zwyrodnieniowych siatkówki lub zaburzeniach oksydacyjnych RPE. Hipoautofluorescencja wskazuje na brak lub znaczne uszkodzenie komórek RPE. W prezentacji przedstawione zostaną główne kliniczne przyczyny hiper i hipoautofluorescencji. Omówione zostaną wskazania do wykonania badania z typowymi obrazami poszczególnych patologii. Zwrócona zostanie uwaga na klasyfikację wzorów hiperautofluorescencji na brzegu zaniku geograficznego w przebiegu AMD.

zamknij
 

13:00-14:15


Dr n. med. Monika Udziela
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
Sponsor: Thea

Stan zapalny w zespole Suchego oka
- pułapki w codziennej praktyce

więcej +mniej -

zamknij
 

13:00-14:15Dr n. med. Małgorzata Mulak
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Wrocław

Trudności diagnostyczne w nietypowych przypadkach jaskry
więcej +mniej -

zamknij
 

13:00-14:15

Lek. med. Anna Kubicz
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Leki okulistyczne a ciąża. Polekowe uszkodzenia narządu wzroku
więcej +
mniej -

Leczenie schorzeń okulistycznych u pacjentki ciężarnej jest tematem, który czesto sprawia problemy w codziennej praktyce lekarskiej. Podczas ciąży ulegają zmianie pewne procesy fizjologiczne, również w obrębie narządu wzroku, co zmienia jego funkcjonowanie,a tym samym również działanie leków. Podczas włączania konieczne jest uwzględnienie bezpieczeństwa płodu i ciężarnej. Wiele leków stosowanych w terapii ogólnej może miec wpływ na narząd wzroku. Leki mogą gromadzić się w każdej strukturze narządu wzroku powodując upośledzenie jego funkcjonowania. Zmiany te mogą miec charakter odwracalny lub nieodwracalny, częśto zależą od czasu trwania terapii lub stosowanych dawek.

zamknij
 

13:00-14:15

Dr n. med. Zofia Sikorska
Oculomedica, Bydgoszcz

Retinopatia cukrzycowa – aktualne standardy postępowania
więcej +mniej -

Pomimo ciągłego rozwoju diagnostyki i terapii retinopatia cukrzycowa ciągle pozostaje wiodącą przyczyną ślepoty u ludzi w krajach rozwiniętych. Wczesna diagnostyka poprzez aktywne poszukiwanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia mogą zahamować naturalny rozwój tego schorzenia. W trakcie kursu przedstawione zostaną zasady kwalifikacji retinopatii, metody leczenia z zastosowaniem różnych sposobów laseroterapii i różnych długości fali, mikropulsów. Zostaną również szczegółowo omówione wskazania do iniekcji doszklistkowych – z uwzględnieniem stanowiska PTO.

zamknij
 

13:00-14:15Dr n. med. Jaromir Wasyluk
Centrum Okulistyczne Optimum, Warszawa
Klinika Okulistyki WIML, Warszawa

Przewlekła jaskra zamkniętego kąta – problem wciąż niedoceniany
więcej +mniej -

zamknij
 

 14:15-14:45   Przerwa na kawę i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


 14:45 - 16:00  II blok kursów 

 

14:45-16:00

Dr n. med. Bartosz Sikorski
Klinika Chorób Oczu CM UMK, Bydgoszcz
Oculomedica, Bydgoszcz

Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT cz. I
więcej +mniej -

W ramach kursu zostaną krótko przedstawione podstawy fizyczne badania OCT oraz angio-OCT i wynikające z nich artefakty. Uczestnicy zapoznają się również z podstawami interpretacji obrazów OCT i ich korelacja z anatomia siatkówki. Omówione zostaną przykłady badania OCT w AMD, CSC, otworach i błonach przed siatkówkowych, wysokiej krótkowzroczności w jaskrze Zastanowimy się również nad implikacjami klinicznymi wykorzystania badania OCT. Przedstawione przypadki będą zestawiane z innymi badaniami obrazowymi (angiografia fluoresceinowa, indocyjaninowa, mikroperymetria, USG).

zamknij
 

14:45-16:00

Dr n. med. Małgorzata
Jarzębińska-Večeřova
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Podstawy diagnostyki i leczenia zeza
więcej +
mniej -

W ramach kursu będzie przedstawiona podstawowa diagnostyka zeza – możliwa do przeprowadzenia w ogólnym gabinecie okulistycznym, w którym nie pracuje ortoptystka. Uczestnicy zapoznają się z metodami rozpoznawania, diagnostyką różnicową oraz leczenia zezów zbieżnych, rozbieżnych, ukrytych i jawnych, zezów porażennych oraz rzadszych zespołów związanych z zaburzeniami ruchomości oczu.

zamknij
 

14:45-16:00Dr n. med. Małgorzata Mulak
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Wrocław

Jaskra barwnikowa i w przebiegu PEX
więcej +
mniej -

Podczas kursu zostaną omówione cechy charakterystyczne tych typów jaskry, czynniki etiologiczne oraz metody diagnostyczne z wykorzystaniem obrazowania przy pomocy UBM oraz AS OCT. Przedstawione będą aktualne możliwości lecznicze: farmakologiczne, laserowe oraz chirurgiczne.

zamknij
 

14:45-16:00


Dr n. med. Monika Nonas
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Kiedy laserować a kiedy obserwować zmiany obwodowe siatkówki
więcej +
mniej -

Obwodowe zmiany siatkówki nie stanowią jednolitej grupy schorzeń i często nie są łatwe do zdefiniowania. Problemy diagnostyczne i niepewność efektu laseroterapii zmian siatkówki obwodowej powodują, że wielokrotnie trudno odpowiedzieć na pytanie: laserowac czy nie?

zamknij
 

14:45-16:00


Dr n. med. Anna Groblewska
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Alergie oczne
więcej +
mniej -

zamknij
 

14:45-16:00Dr n. med. Jaromir Wasyluk
Centrum Okulistyczne Optimum, Warszawa
Klinika Okulistyki WIML, Warszawa

Badanie pola widzenia - podstawy interpretacji i trudności diagnostyczne
więcej +
mniej -

Tematyka kursu dotyczy interpretacji badań pola widzenia w codziennej praktyce okulistycznej – zarówno metod tradycyjnej komputerowej perymetrii statycznej, jak i perymetrii zdwojonej częstotliwości (FDT). Omówione zostaną najważniejsze współczynniki liczbowe wyników badania (średni ubytek, defekt wzorca itd) i ich znaczenie w rozpoznawaniu i monitorowaniu jaskry. Poruszona będzie także problematyka jakości badań pola widzenia, w aspekcie występowania błędów i artefaktów wpływających na końcowe wyniki. Omówione będą także trudności diagnostyczne, wynikające ze współistnienia z jaskrą innych chorób oka (zaćma, AMD).

zamknij
 

 16:00-16:30   Przerwa na kawę i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


 16:30 - 17:45   III blok kursÓw  

 

16:30-17:45

Dr n. med. Bartosz Sikorski
Klinika Chorób Oczu CM UMK, Bydgoszcz

Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT cz. II
więcej +mniej -

W ramach kursu zostaną krótko przedstawione podstawy fizyczne badania OCT oraz angio-OCT i wynikające z nich artefakty. Uczestnicy zapoznają się również z podstawami interpretacji obrazów OCT i ich korelacja z anatomia siatkówki. Omówione zostaną przykłady badania OCT w AMD, CSC, otworach i błonach przed siatkówkowych, wysokiej krótkowzroczności w jaskrze Zastanowimy się również nad implikacjami klinicznymi wykorzystania badania OCT. Przedstawione przypadki będą zestawiane z innymi badaniami obrazowymi (angiografia fluoresceinowa, indocyjaninowa, mikroperymetria, USG).

zamknij
 

16:30-17:45

Dr hab. n. med. Aleksandra
Batycka-Baran
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM, Wrocław
Sponsor: Ofta – Verco

Dermatozy okołooczne
więcej +mniej -

Zmiany skórne wokół oczu są częstym problem w codziennej praktyce lekarskiej. Właściwe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wymaga podejścia interdyscyplinarnego, opartego na wiedzy z zakresu dermatologii, alergologii i okulistyki. W wykładzie przedstawiony zostanie obraz kliniczny najczęstszych chorób skóry (dermatoz), zajmujących okolicę okołooczodołową, takich jak: trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, dermatitis periorbicularis, łojotokowe zapalenie skóry i zapalenie skórno-mięśniowe. Omówione zostanie postępowanie diagnostyczno –terapeutyczne w tych jednostkach chorobowych oparte na najnowszych wytycznych i doniesieniach z literatury.

zamknij
 

16:30-17:45

Dr n. med. Anna Białek-Szymańska Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Jak wykrywać i monitorować pacjentów z jaskrą?
- zdjęcie, HRT czy OCT ?
więcej +mniej -

Nowoczesne technologie obrazowania tarczy n. II i warstwy włókien nerwowych siatkówki, jakimi są skaningowa konfokalna oftalmoskopia laserowa (HRT) oraz optyczna koherentna tomografia (OCT) stały się pomocnym narzędziem diagnostycznym umożliwiającym obiektywną analizę stanu nerwu wzrokowego w procesie neuropatii jaskrowej. Rozpaliły one tym samym nadzieję na pewniejsze wczesne rozpoznanie i lepsze leczenie pacjentów z jaskrą. OCT i HRT… Którą z tych metod zastosować w stosunku do danego pacjenta? Która z nich jest bardziej pomocną przy wykrywaniu wczesnych uszkodzeń jaskrowy? A która jest bardziej przydatną do monitorowania progresji choroby? Znajomość zalet i wad każdej z tych metod obrazowania tarczy n. II ułatwi krytyczna ocenę otrzymanych wyników badań oraz ich właściwe wykorzystanie w codziennej praktyce przy prowadzeniu pacjentów jaskrowych.

zamknij
 

16:30-17:45

Dr n. med. Agnieszka Kobierzycka-Bala
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

USG – diagnostyka, bez której trudno się obejść!
więcej +
mniej -

Kurs składa się z 2 części. Pierwsza część obejmuje teoretyczne wprowadzenie do badania USG, w którym przedstawione są warunki badania ultrasonograficznego, jego etapy oraz technika wykonania - w tym przyłożenia głowicy. Druga część kursu obejmuje wskazania do badania USG takie jak: tylne odłączenie ciała szklistego, wysoka krótkowzroczność, krwotoki do ciała szklistego i ich różnicowanie, przedarcie siatkówki, odwarstwienie siatkówki i jego rodzaje, trakcje szklistkowo- siatkówkowe, zanik gałki, znamiona, guzy i inne. Kurs zawiera ciekawe przypadki z codziennej praktyki okulistycznej.

zamknij
 

16:30-17:45

Dr n. med. Jolanta Rusiecka-Ziółkowska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
UM, Wrocław
Sponsor: Thea

Nużeniec w pigułce
więcej +
mniej -

zamknij
 

16:30-17:45

Dr n. med. Alina Piekarek
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii USK, Wrocław

Diagnostyka radiologiczna chorób oka i oczodołu – kiedy i na jakie badanie skierować Pacjenta?
więcej +mniej -

zamknij
 


Konferencja  piĄtek 24 V 

                                             kliknij by przejść do Kursy CZWARTEK Kursy PiĄtek KONFerencja Sobota


 8:30-10:10   Sesja I  

 

7:30-8:20

Rejestracja uczestników

 

8:20-8:30

Dr n. med. Małgorzata
Jarzębińska-Večeřova
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Powitanie uczestników konferencji

 

8:30-8:50

Dr n. med. Małgorzata
Jarzębińska-Večeřova
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Laser z powodu druz - czy to ma sens?
więcej +mniej -

zamknij
 

8:50-9:10

Dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki, Lublin
Sponsor: Ofta – Verco

Nużeniec - czy możemy go pokonać?
więcej +mniej -

zamknij
 

9:10-9:30


Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Sosnowiec

Nawracające erozje rogówki
więcej +mniej -

zamknij
 

9:30-9:50

Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Wrocław
Sponsor: Novartis

Zastosowanie anty-VEGF – kiedy i jak?
więcej +mniej -

zamknij
 

9:50-10:10

Dyskusja

 

 10:10-10:40   Przerwa na kawę i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


  10:40–12:10   Sesja II   

 

10:40-11:00

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Poznań

Quiz onkologiczny
więcej +mniej -

zamknij
 

11:00-11:20

Dr hab. n. med. Sławomir Teper
Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Quiz uveitowy
więcej +mniej -

zamknij
 

11:20-11:40

Dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Poznań

Quiz pediatryczny
więcej +mniej -

zamknij
 

11:40-12:00

Dr hab. n. med. Piotr Loba
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza UM, Łódź

Quiz strabologiczny i neurookulistyczny
więcej +mniej -

zamknij
 

12:00-12:10

Dyskusja

 

 12:10-13:00   Przerwa na obiad i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


Kursy piĄtek 24 V 

                                 kliknij by przejść do  Kursy CZWARTEK Konferencja PiĄtekKONFerencja Sobota


  13:00 - 14:15  IV blok kursów 

 

13:00-14:15

Dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Poznań

Badanie ostrości wzroku i dobieranie korekcji okularowej u niemowląt, dzieci i młodzieży
więcej +
mniej -

W ramach kursu omówione zostaną metody oceny widzenia u dzieci w okresie prewerbalnym i u dzieci współpracujących. Na podstawie nowego piśmiennictwa zaprezentowane zostaną dane dotyczące zmian refrakcji wraz ze wzrostem dziecka. Przedstawione zostaną wytyczne odnośnie dobierania okularów w zależności od wieku dziecka, ustawienia oczu i innych czynników.

zamknij
 

13:00-14:15Dr n. med. Jan Kucharczuk
10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz
Sponsor: Bayer

AMD – diagnostyka i leczenie cz. I
więcej +
mniej -

Część 1 – Przedstawione zostaną podstawowe wzory angiograficzne i SOCT różnych typów zmian w przebiegu suchej i wysiękowej postaci AMD z uwzględnieniem korelacji pomiędzy badaniami. Omówiony zostanie naturalny przebieg wysiękowej postaci AMD oraz związany z nim rozwój miejscowych powikłań takich jak: wylewy podsiatkówkowe i do ciała szklistego, przedarcia nabłonka barwnikowego oraz zaburzenia pogranicza szklistkowo-siatkówkowego

zamknij
 

13:00-14:15

Dr n. med. Zofia Sikorska
Oculomedica, Bydgoszcz

Zamknięcia naczyń siatkówki – diagnostyka i leczenie
więcej +mniej -

Wobec coraz częściej występujących zamknięcia i niedrożności naczyń siatkówki potrzebne jest nowe współczesne spojrzenie na te patologie. W trakcie kuru omówione zostaną sposoby leczenia. Kiedy i jakie iniekcje doszklistkowe należy zastosować? Czy laseroterapia jest nadal wskazaną metodą leczenia ? Stosować, czy nie stosować antykoagulanty, leki rozszerzające naczynia, suplementy?

zamknij
 

13:00-14:15


Dr hab. n. med. Sławomir Teper
Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice

Zapalenia błony naczyniowej
więcej +
mniej

Przedstawione zostaną nowości w diagnostyce i leczeniu zapaleń błony naczyniowej o etiologii infekcyjnej i autoimmunologicznej. W leczeniu zapaleń nieinfekcyjnych omówione zostaną leki stosowane miejscowo, okołogałkowo, doszklistkowo, nadnaczyniówkowo oraz ogólnie (leki immunosupresyjne i biologiczne).

zamknij
 

13:00-14:15

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Poznań

Zmiany melanocytarne w przednim odcinku i przydatkach oka - kiedy leczyć, a kiedy obserwować?
więcej +mniej -

W trakcie kursu zostaną omówione aspekty praktyczne różnicowania małych zmian melanocytarnych położonych na tęczówce ze szczególnym uwzględnieniem techniki gonioskopii. Celem kursu jest również przedstawienie aspektów praktycznych włąściwej obserwacji i techniki resekowania zmian melanocytarnych spojówki.

zamknij
 

13:00-14:15


Dr n. med. Andrzej Michalski
Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Poznań

Krótkowzroczność – czy można wpływać na jej progresję?
więcej +
mniej

zamknij
 

13:00-14:15

Dr n. med. Magdalena Wasik
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Diagnostyka różnicowa obrzęku tarczy n.II
więcej +
mniej

zamknij
 

13:00-14:15

Dr n. med. Wiktor Stopyra
Szpital Okulistyczny MW - med, Kraków

Orzecznictwo okulistyczne – aktualizacja przepisów z 2018r.
więcej +
mniej -

Podczas kursu przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z orzecznictwem okulistycznym istotne dla lekarza – praktyka. Aktualne okulistyczne kryteria obowiązujące kierowców i kandydatów na kierowców, pracujących na wysokości, obsługujących maszyny w ruchu i inne urządzenia mechaniczne to tylko niektóre tematy rozwinięte podczas kursu. Całość dopełni interaktywny quiz…

zamknij
 

 14:15-14:45   Przerwa na kawę i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


 14:45 - 16:00  V blok kursów 

 

14:45-16:00

Dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Poznań

Okulistyka dziecięca - aktualizacja wiedzy
więcej +
mniej -

W ramach kursu przedstawione zostaną ważne problemy okulistyki dziecięcej w oparciu o aktualne piśmiennictwo światowe i praktyczną wiedzę prowadzącej. Omówione zostaną między innymi wytyczne dotyczące postępowania w wybranych postaciach zeza i niedowidzeniu, w nawracających jęczmieniach i gradówkach w okresie wczesnodziecięcym, w jaskrze dziecięcej i zaćmie wrodzonej. Przedyskutowane zostaną wskazania do badań OCT u dzieci, z podkreśleniem jednostek, w których są one szczególnie zalecane. Prowadząca kurs podzieli się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami w postępowaniu diagnostycznym u niemowląt nienawiązujących kontaktu wzrokowego. Omówione zostaną zalecenia dotyczące dalszych etapów opieki okulistycznej nad dziećmi będącymi wcześniakami.

zamknij
 

14:45-16:00


Dr n. med. Jan Kucharczuk
10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz
Sponsor: Novartis

AMD – diagnostyka i leczenie cz. II
więcej +
mniej -

Część 2 – Omówiona zostanie diagnostyka różnicowa suchej i wysiękowej postaci AMD. Przedstawione zostaną standardy postępowania terapeutycznego w różnych postaciach wysiękowej AMD z uwzględnieniem obrazów SOCT uzyskiwanych na różnych etapach prowadzonej terapii. Pokazane zostaną powikłania z jakimi możemy mieć do czynienia w trakcie prowadzonej terapii.

zamknij
 

14:46-16:00


Dr hab. n. med. Piotr Loba
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza UM, Łódź

Leczenie zeza u dorosłych
więcej +
mniej -

Choroba zezowa stanowi wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne dla wielu okulistów. Trudności sprawia zarówno postawienie odpowiedniego rozpoznania jak i wdrożenie wstępnego leczenia zachowawczego. Szczególnie złożone są przypadki pacjentów dorosłych z zezem występującym od dzieciństwa i dotychczas nie leczonym, bądź leczonym nieskutecznie. Jest to związane z powszechną obawą o ewentualne wystąpienie podwójnego widzenia w tej grupie chorych. Niniejszy kurs ma na celu przedstawienie współcześnie stosowanych metod leczenia zeza u osób dorosłych.

zamknij
 

14:45-16:00


Dr n. med. Małgorzata Karolczak-Kulesza
Klinika Pro Bono, Poznań
Inżynieria Biomedyczna Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechnika Poznańska

Orbitopatia tarczycowa. Strategia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
więcej +
mniej -

Orbitopatia tarczycowa jest najczesciej wystepujaca przyczyna wytrzeszczu u doroslych powodujac dyskomfort funkcjonalny /zespol suchego oka niedomykalnosc szpary powiekowej, owrzodzenia rogowki, jaskre wtorna, neuropatie kompresyjnai inne /jak rowniez estetyczny z towarzyszaca niska samoocena pacjenta Wczesne postepowanie diagnostyczno terapeutyczne a co z tym jest zwiazane scisla wspolpraca interdyscyplinarna pomiedzy endokrynologiem i okulista pozwala na wlasciwe prowadzenie pacjenta.

- postępowanie diagnostyczne
- postępowanie terapeutyczne
- karta badania pacjenta

zamknij
 

14:45-16:00

Dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Poznań

Znamię czy czerniak? Różnicowanie zmian melanocytarnych naczyniówki
więcej +
mniej -

W trakcie kursu zostaną omówione najczęściej występujące zmiany rozrostowe naczyniówki z praktycznymi aspektami dotyczącymi ich różnicowania. Celem kursu będzie także przedstawienie praktycznych wytycznych do różnicowania zmian melanocytarnych na podstawie wyłącznie obrazu oftalmoskopowego.

zamknij
 

14:45-16:00


Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Sosnowiec

Choroby degeneracyjne rogówki
więcej +mniej -

zamknij
 

14:46-16:00


Dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Katowice

Pierwsza pomoc okulistyczna
więcej +
mniej -

zamknij
 

14:45-16:00

Mec. Agata Michalska-Olek
Kancelaria Adwokacka Poznań wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej, Poznań

Dr n. med. Andrzej Michalski
Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Poznań

Aspekty prawne prowadzenia praktyki okulistycznej
więcej +mniej -

a) obowiązki wynikające z poszczególnych ustaw b) odpowiedzialność podmiotu prowadzącego gabinet c) uprawnienia i obowiązki podmiotu prowadzącego gabinet (podmiotu leczniczego) jako strony w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Podczas wykładu zostaną omówione podstawowe kwestie prawne dotyczące prowadzenia praktyki okulistycznej jako działalności gospodarczej, w tym obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji, ubezpieczeniem, a także odpowiedzialnością jako podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia zdrowotne

zamknij
 

 16:00-16:30   Przerwa na kawę i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


 16:30 - 17:45   VI blok kursÓw  

 

16:30-17:45

Dr hab. n. med. Piotr Loba
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza UM, Łódź

Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji
i konwergencji

więcej +
mniej -

W ramach kursu zostaną przedstawione zagadnienia związane z dysfunkcją akomodacji, taką jak jej obniżona sprawność, porażenie czy skurcz. Wymienione zostaną podstawowe objawy zaburzeń akomodacji, ich wpływ na funkcjonowanie pacjenta, metody diagnostyczne oraz sposoby leczenia. Ponadto omówiona zostanie relacja pomiędzy konwergencją, fuzją i stereoskopią u dzieci zezujących i zdrowych, a także wpływ wady refrakcji na parametry widzenia obuocznego. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną przykładowe przypadki kliniczne.

zamknij
 

16:30-17:45

Dr n. med. Małgorzata Karolczak-Kulesza
Klinika Pro Bono, Poznań
Inżynieria Biomedyczna Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechnika Poznańska
Mgr Agnieszka Karolczak-Tomkiewicz
Uniwersytet Medycyny Funkcjonalnej USA – Ron Grisanti MDPhD
Instytut Żywienia i Żywności, Warszawa
Katedra Bromatologii UM, Poznań

SM i inne choroby neurodegeneracyjne a narząd wzroku, czyli co okulista wiedzieć powinien
więcej +mniej -

Autorzy przedstawiają współczesne spojrzenie na możliwości postępowania diagnostyczno- terapeutycznego u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi podkreślając istotną rolę okulisty w postawieniu właściwego rozpoznania. Autorzy prezentują typowe i nietypowe objawy okulistyczne towarzyszące następującym schorzeniom: - demielinizacyjnym - infekcyjnym - okołoinfekcyjnym - autoimmunologicznym - związanch z nowotworami CUN - naczyniowym - niedoborowym - po zatruciach toksynami - uwarunkowanych genetycznie, podkreślając olbrzymie znaczenie współpracy wielospecjalistycznej, oraz prezentując nowoczesne algorytmy postępowania diagnostyczno – terapeutycznego.

zamknij
 

16:30-17:45

Lek. med. Piotr Jaworski
Optomed, Ośrodek Mikrochirurgii Oka, Katowice

Diagnostyka i leczenie schorzeń dróg łzowych.
więcej +mniej -

zamknij
 

16:30-17:45

Dr n. med. Klaudiusz Łuczak
4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

Guzy oczodołu
więcej +
mniej -

Oczodół jest bardzo rzadkim miejscem rozwoju nowotworów (heterogennych ) zarówno u dzieci jak i dorosłych. Występują tu guzy pierwotne (wrodzone, rzekome, łagodne, złośliwe) i wtórne naciekające z narządów sąsiednich (powieki, gałka oczna, zatoki oboczne nosa, CUN), oraz guzy przerzutowe. Patologiczne procesy ekspansywne w oczodole mogą być także objawem choroby układowej (ch. limfoproliferacyjnych) i wielu procesów autoimmunologicznych (nieswoistych, zapalnych). Ze względu na lokalizację, różnorodność obrazów klinicznych i patomorfologicznych stanowią one poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Ustalenie prawidłowego rozpoznania wymaga współpracy i zaangażowania wielu doświadczonych specjalistów; m in. okulisty, neuroradiologa, patologa, onkologa i chirurga. Po mimo bardzo dużego postępu jaki się dokonał w ostatnich latach w diagnostyce okulistycznej, obrazowej (MR, PET) i immuno-histopatologicznej, wyniki leczenia nie zawsze są zadawalające . Sam fakt trudności pozyskania materiału biopsyjnego np. w guzach szczytu oczodołu, stanowi już istotny problem; bac pod kontrolą USG/TK czy otwarta biopsja jako element zaawansowanej techniki operacyjnej w chirurgii oczodołu. A prawidłowe szybkie rozpoznanie (HP) umożliwia podjęcie rekomendowanej metody leczenia. Chciałbym bardzo zachęcić lekarzy zainteresowanych tą problematyką , do uczestnictwa w kursie medycznym oraz wspólnego zaprezentowania / omówienia niektórych trudnych, rzadkich schorzeń oczodołu a także sposobów ich leczenia.

zamknij
 

16:30-17:45

Dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki i Katedra Okulistyki ŚUM, Katowice

Badania elektrofizjologiczne w praktyce okulistycznej
więcej +
mniej

Możliwości i ograniczenia diagnostyczne badań elektrofizjologicznych, czyli kiedy i co warto zbadać, a czego dowiedzieć się nie można. Im więcej informacji o pacjencie, tym pełniejszy opis badania, czyli jak kierować, żeby mieć satysfakcję z wyników. Które dane w badaniach są istotne, czyli co zrobić, gdy jest wydruk bez opisu. Ścieżki diagnostyczne, czyli którędy do rozpoznania.

zamknij
 

16:30-17:45


Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Sosnowiec

Choroby infekcyjne rogówki
więcej +
mniej

zamknij
 

16:30-17:45

Mgr Dominika Szulc

Sponsor: Johnson&Johnson

Praktyczny kurs aplikacji progresywnych soczewek kontaktowych. Znaczenie dominacji oka
więcej +mniej -

zamknij
 

16:30-17:45

Dr Monika Mucha
Doradca podatkowy Tax Advisors Group
Sponsor: Tax Advisors Group

1. Akademia marketingu i reklamy
2. Podatki dochodowe – dochody, które odchodzą ….

więcej +
mniej -

1. Akademia marketingu i reklamy
- Reklama i marketing a informacja
- Prawne ramy dozwolonych działań reklamowych
- Działania reklamowe – zakres, zasięg, rodzaje
- Skutki podatkowe związane z wydatkami reklamowymi i marketingowymi

2. Podatki dochodowe –Dochody, które odchodzą ……
- Opodatkowanie telefonów, Internetu oraz okularów otrzymywanych przez pracowników od zakładu pracy,
- Opodatkowanie składek OC
- Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
- Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how – limity od 2018 r.!-

zamknij
 


Konferencja sobota 25 V 

                                               kliknij by przejść do Kursy CZWARTEK Konferencja PiĄtek Kursy PiĄtek

 


  8:30-10:30  Sesja III   

 

8:30-8:50


Lek. med. Anna Kubicz
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Krople oczne a schorzenia ogólne
więcej +mniej -

zamknij
 

8:50-9:10

Dr n. med. Małgorzata
Jarzębińska-Večeřova
Dr n. med. Magdalena Wasik
Lek. med. Janina Kuchalska
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Diagnostyka MGD
więcej +mniej -

zamknij
 

9:10-9:30Dr n. med. Małgorzata Mulak
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Wrocław

Ciśnienie docelowe w jaskrze, czyli jakie?
więcej +mniej -

zamknij
 

9:30-9:50

Dr n. med. Jaromir Wasyluk
Centrum Okulistyczne Optimum, Warszawa
Klinika Okulistyki WIML, Warszawa

Współczesna laseroterapia w jaskrze.
więcej +mniej -

zamknij
 

9:50-10:10Lek. med. Iwona Helemejko
Helemejko Centrum Medyczne, Wrocław
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Wrocław

Nowoczesne zabiegi w chirurgii jaskry.
więcej +mniej -

zamknij
 

10:10-10:30

Dyskusja

 

 10:30-11:00   Przerwa na kawę i odwiedzenie wystaw firm medycznych

 


 11:00-13:00  Sesja IV 

 

11:00-11:20

Dr n. med. Klaudiusz Łuczak
4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

Asymetria która zastanawia
więcej +mniej -

zamknij
 

11:20-11:40

Lek. med. Piotr Jaworski
Lek. med. Marcin Jaworski
Optomed, Ośrodek Mikrochirurgii Oka, Katowice

10 lat doświadczeń własnych z cross-linkingiem
– epi-off czy epi-on?

więcej +mniej -

zamknij
 

11:40-12:00

Dr n. med. Jan Kucharczuk
10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz

PED - diagnostyka różnicowa i leczenie
więcej +mniej -

zamknij
 

12:00-12:20

Lek. med. Renata Żernicka-Piekielny
Lek. med. Agata Bonar-Lewicka
4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

PDT w CRS – nowe wyzwania dla starej metody
więcej +mniej -

zamknij
 

12:20-12:50

Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek
Katedra i Klinika Okulistyki UM, Wrocław
Sponsor: Bayer

Trudne decyzje terapeutyczne w cukrzycowym obrzęku plamki.
więcej +mniej -

zamknij
 

12:50-13:00

Dyskusja

 

13:00Dr n. med. Małgorzata
Jarzębińska-Večeřova
Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław

Zamknięcie konferencji 

Od 13:00   Obiad

 

kliknij by przejść do  Kursy CZWARTEK Konferencja PiĄtek Kursy Piątek Konferencja Sobota

Konferencja Okulistyczna 2019 | Wrocław

Wrocławskie Spotkania Okulistyczne | Program ramowy konferencji | biuro organizacyjne